Operasyonel Kiralama veya daha yaygın deyimiyle Filo Kiralama, son yıllarda gittikçe artan bir hızla talep görüyor.

Bir yandan birçok şirket artan bir ivme ile araç kiralarken, diğer yandan ülkemizde halen birçok kişi için yeni bir kavram olan filo kiralama işinin getireceği avantajları değerlendirme aşamasında olan ya da mantıklı bulmayanlar da azımsanamayacak bir bölümü oluşturuyor.

Araştırma sonucunda ulaşılan sektörün müşteri sayısı ve müşteri başına düşen araç sayısı verileri bu değişimi destekler nitelikte. 2015 yılının ilk çeyreği sonunda, sektörün müşteri sayısı 2014 yılının aynı dönemine göre %30,2 oranında artarak 35.830’a ulaştı.

2014 yılının ilk çeyreği sonunda sektörün müşteri başına düşen araç sayısı 7,0 iken 2015 yılının ilk çeyreği sonunda bu rakam 6,2’ye düştü. 2015 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık %14,5 gibi büyüme gösteren filo kiralama sektörü otoparkındaki araç sayısını 236 bin 700 adete yükseltti. Firmalar 2015 yılının ilk 3 ayında yapmış olduğu yaklaşık 1 milyar 147 milyon TL’lik yeni araç yatırımı ile Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 13,9 milyar TL’ye ulaştı. Genel anlamda paylaştığımız bu veriler, operayonel kiralama sektörünün gelişim potansiyeliyle Türkiye ekonomisinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Şirkete araç satın alınırsa ödediğiniz veya ödeyeceğiniz ücretle alakalı olarak vergi anlamında yapabilecekleriniz şöyle;

– Yıl içinde alınan araç için yıllık amortisman ayrılamaz. Alınan aydan, yılın sonuna kadar olan süreç için, aylık amortisman hesaplanarak, gider olarak yazılabiliyor.

– Araç için ödenen KDV’de ise indirim söz konusu olmuyor. Gelirlerin toplamında veya firma kazancının tespitinde gider ya da maliyet unsuru oluyor.

– Araç için MTV gider yazılamıyor, araç satıldığında, satıştan doğan kazanç içinde vergi çıkıyor. Ayrıca, düşük oranlarda da olsa (%1) KDV oluyor. Araç satın alımlarında en önemli unsurlardan biri, araç bedeli haricinde ödemiş olduğunuz KDV ve ÖTV yükünün firma üzerinde kalması. Özellikle KDV’nin indirim olarak yapılamaması ödenen KDV’yi firma üzerine maliyet külfeti olarak yüklemekte. Ayrıca satın alınan aracın yada araçların her türlü giderlerini, bakım onarım ve diğer risklerini de firma üzerine almakta.

ARAÇ KİRALANIRSA
– Firmadan toplu anlamda para çıkışı olmaması, finansal açıdan avantaj olarak öne çıkıyor.

– Araç kiralaması için ücret ödenen aylık faturalar doğrudan firma için gider olarak yazılabilmekte, böylece vergi avantajı sağlanmaktadır.

– Araç satın alındığında KDV’si indirim söz konusu yapılamamakta ancak araç kiralama faturalarındaki KDV indirim konusu yapılabilmektedir.

– Aracın kaza yapması, arızalanması, serviste kalması gibi durumlarda kiralama, şirketin yeni araç tahsis ederek zaman ve iş kaybını önlemekte.

– Ekstra avantaj olarak da kurumsal farklı araç kiralama şirketleri lastik değişimlerini ücretsiz yapmaktadır.

– Firmanıza ait araç için ödeyeceğiniz motorlu taşıtlar vergisi gider yazılamamakta. Araç kiralandığı takdirde ise bu tip giderler de kiralama ücretinin içinde hesaplandığından gider yazılabilmekte.

– Kiralama konusu araçların yağ değişimleri, motor arızaları, periyodik bakımları, akü değişimleri gibi her türlü bakım onarım hizmetleri kiralama şirketi tarafından yapılmakta.

– Kiralama dönemi sonunda araçlar yeni modelleriyle değiştirilebilir.

– Yıl içinde yapılan muayene, egzoz vergisi, araç pulu, zorunlu trafik sigortası, kasko gibi masraflar kiralama şirketi tarafından karşılanmaktadır.

– Araç için kullanılan akaryakıt faturaları da gider yazılabilir.

HANGİSİ AVANTAJLI
Firmanın kârlılığına ve vergisel durumuna göre araç satın alma veya kiralama avantajlı olabilir. Karşılaştırılmalardan da anlaşılacağı üzere satın alınan aracın gelir ve kurumlar vergisi açısından avantajı varken, KDV açısından hiçbir avantajı yok. Finansal ölçüde yukarıdaki açıklamaları baz alabilirsiniz.

PSİKOLOJİK VE YÖNETİMSEL FARKLILIKLAR
Yeni dünya düzeninde artık firmalar bulunduğu merkez, çalıştırdığı personel, yaptığı üretim kalitesi, finansal büyüklüğü haricinde kurum görünümü ile de tercih sebepleri arasına girebiliyor. Örneğin bir satış ekibi olan kurumsal bir firma satış personelinin kullandığı araç ile de gidelen müşteride iyi bir intiba bırakmak zorundadır. Sonuçta satış ilk intiba ile başlar. Bu nedenledir ki satış personellerinin ya da kurum tarafından tahsis edilen araca sahip olan personellerin özellikle firmayı temsil ettiği araçlar ile müşteri ziyaretlerinde firmanın vizyonuna uygun bir prezentabl giyimin yanında araca da sahip olması gerekir yani aracın bakımlı, kazasız, temiz vs. olması gibi. Yönetimsel durumlar da psikolojik faktörler ile paraleldir.

Araç filosunu kendi firmasının finansal bütçesi ile sağlayan firmalarda, araç filosunun yönetimini iyi yapamayan bir personel ya da personel grubu psikolojik anlamda da diğer rekabet içinde bulunan firmalardan 1-0 geride başlamasına sebep olabilir. Bu sebeple de yönetimsel anlamda eksikler firmaya finansal anlamda yük getirdiği gibi markalaşma anlamında da zarar verebilir.